kaempeduer.dk

 

Velkommen til

Kæmpedueklubben's

hjemmeside

Forsiden

Seneste nyt:

Generalforsamling.

Hermed indkaldes der til den årlige ordinære generalforsamling

lørdag d. 6. okt. 2018 kl. 13,00

hos formanden, Kim L Stenderup, Stationsvej 16, Hjulby, 5800 Nyborg.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen).

6. Valg til bestyrelsen: På valg er Kassereren Bernt Svenningsen.

7. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg er Henrik P Madsen.

8. Valg af revisor: På valg er Arne Rasmussen. Valg af revisorsuppleant: På valg er Agner Andersen.

9. Klubbens virke i det kommende år.

10. Eventuelt.

 

Formanden vil gerne have en melding om, hvor mange der dukker op af hensyn til borde, stole, kaffe og brød. Tilmelding en uges tid inden mødet.

Bemærk venligst at årets Certifikatskue er aflyst pga. Europaskuet.

Pbv. Kim L Stenderup.

 

 

Kæmpedueklubbens Sommerdag 2018.

 

Lørdag d. 16. juni var vi 12 medlemmer af Kæmpedueklubben, inkl. ledsagere, der drog til Tyskland på årets sommer dag. Her skulle vi besøge Peter Elgert i Lehmkulen. Vi skulle også have haft besøgt Uwe Erichsen men dette besøg blev desværre aflyst, da Uwe var blevet kaldt på arbejde.

Hos Peter så vi Romere i flere farver, Tyske Modenesere, Engelske Kamphøns i dværg, et par Sølv-Fasaner, masser af ondulater, Diamantduer, Parakitter, samt en utroligt velholdt have. Her stod alt i lige rækker og alt var grønt og frodigt tørken til trods.

Da vi kun skulle det ene sted, så havde vi masser af tid til at dyrke det sociale, hvilket vi gjorde i fulde drag. Snakken gik lystigt om både duer og meget andet. Midt på eftermiddagen brød vi op og tog mod Danmark igen.

Tak til alle de deltagende for en rigtig hyggelig dag, og stor tak til Henrik for at arrangere dagen for os.

Bemærk venligst at

Certifikatskuet 2018 er aflyst.

Dette tiltag for at undgå unødigt stressning af duerne inden Europaudstillingen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 6. okt. 2018 kl. 13,00 hos formanden på adressen Stationsvej 16, 5800 Nyborg.

Der tilgår medlemmerne mere info, når tiden nærmer sig.

 

God sommer.